Υποβολή Εργασιών

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή/και αναρτημένη ανακοίνωση ή/και με θεματικό συμπόσιο θα πρέπει να στείλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους στην ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας του συνεδρίου (για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή για ανακοίνωση συμποσίου μέχρι 300 λέξεις, για περίληψη συμποσίου μέχρι 400 λέξεις), το αργότερο έως τις 18 Αυγούστου 2019 14 Ιουλίου 2019, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.

Βρείτε την φόρμα υποβολής ανακοίνωσης ή συμποσίου για το Συνέδριο ΕΔΩ. Παρακαλούμε ακολουθείστε τις "Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων".

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2019.

Μετά την ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων οι εισηγήτριες και οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν στο Συνέδριο, καταθέτοντας το οριζόμενο ποσό μέχρι και την 27η Οκτωβρίου 2019. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης και το σχετικό αποδεικτικό να αποσταλεί (σε αρχείο pdf) στο email του συνεδρίου.

Είναι ευνόητο ότι η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής στο Συνέδριο από όλες τις εισηγήτριες και τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους στο Συνέδριο και να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους στο Πρόγραμμα και στον τόμο των Περιλήψεων που θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Θα γίνει έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου,  και το πλήρες κείμενο της εισήγησης (προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης ή προφορικής ανακοίνωσης σε συμπόσιο) θα υποβληθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Οδηγίες για τη συγγραφή των τελικών εργασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εφιστάται επίσης η προσοχή σας στα εξής:

 • Ο χρόνος κάθε προφορικής ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
 • Τα θεματικά συμπόσια οργανώνονται από τον Συντονιστή του συμποσίου και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και συζητητές. Ο Συντονιστής του συμποσίου, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, σύντομη τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του (έως 200 λέξεις) - αφού πρώτα υποβληθούν οι περιλήψεις των εισηγήσεων ξεχωριστά - τα ονόματα και τις ιδιότητες των ομιλητών-συζητητών, καθώς και τους τίτλους των εισηγήσεών τους με τα ονόματα κα τις ιδιότητες των συμμετεχόντων με εισηγήσεις στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
 • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Ο εισηγητής θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων (δείτε πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εδώ κι εδώ).

Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις για προτεινόμενη προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή για ανακοίνωση σε θεματικό συμπόσιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται:

 • Ο θεματικός άξονας στον οποίο προτείνεται να ενταχθεί η ανακοίνωση
 • Το θεωρητικό πλαίσιο της επιστημονικής εργασίας
 • Ο σκοπός της επιστημονικής εργασίας
 • Η μεθοδολογική προσέγγιση της επιστημονικής εργασίας
 • Τα συμπεράσματα
 • Οι λέξεις-κλειδιά

Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η συνάφεια της επιστημονικής εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
 • Η συμβολή της επιστημονικής εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
 • Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της επιστημονικής εργασίας
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της επιστημονικής εργασίας στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τα εξής:

 • Οι περιλήψεις για προτεινόμενη προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή για ανακοίνωση σε θεματικό συμπόσιο μπορούν να υποβληθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Εφόσον πρόκειται για προφορική ανακοίνωση ή θεματικό συμπόσιο, όσες / -οι υποβάλλουν περίληψη στα Αγγλικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτόματη μετάφραση σε καμία συνεδρία ή θεματικό συμπόσιο (εκτός των κύριων ομιλιών).
 • Κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να συμμετάσχει στο Συνέδριο κατ’ ανώτατο όριο με δύο προφορικές ανακοινώσεις και ένα θεματικό συμπόσιο
  ή και μία αναρτημένη ανακοίνωση, είτε ως μόνος/η εισηγητής/τρια είτε ως μέλος των εισηγητών και εισηγητριών.
 • Σε κάθε ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από πέντε εισηγητές και εισηγήτριες.
FaLang translation system by Faboba