Εκτύπωση

Πέρα από τις κύριες ομιλίες στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Α. Γενικές Πληροφορίες για τις παρουσιάσεις

Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο και Microsoft PowerPoint 2015 ή νεότερο) που διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και προβολικό μηχανημα.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί υπολογιστής Mac, χωρίς θύρα HDMI, παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο αντάπτορα για τη σύνδεση με το προβολικό (Mini-DisplayPort to HDMI adapter).

Σε περίπτωση που για την παρουσίαση σας απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη γραμματεία του συνεδρίου έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019.

Β. Προφορικές παρουσιάσεις

Οι προφορικές παρουσιάσεις θα εντάχθούν σε θεματικές συνεδρίες και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των ενενήντα (90΄) λεπτών. Κάθε θεματική συνεδρία θα περιλαμβάνει τέσσερις έως πέντε ανακοινώσεις διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία.

Οι εισηγητές/ριες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την παρουσίασή τους, θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα κατά το διάλειμμα πριν την έναρξη της συνεδρίας στην οποία έχουν ενταχθεί, για να εισάγουν και να δοκιμάσουν την παρουσίασή τους στον διαθέσιμο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Γ. Συμπόσια

Τα θεματικά συμπόσια οργανώνονται από τον Πρόεδρο του Συμποσίου και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και συζητητές. Ο Πρόεδρος του συμποσίου μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής.

Και στην περίπτωση Συμποσίου, οι εισηγητές/ριες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την παρουσίασή τους, θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα κατά το διάλειμμα πριν την έναρξη της συνεδρίας στην οποία έχουν ενταχθεί, για να εισάγουν και να δοκιμάσουν την παρουσίασή τους στον διαθέσιμο ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις  ενδεικτικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας Αναρτημένων Ανακοινώσεων που θα οριστεί στο Πρόγραμμα. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.

FaLang translation system by Faboba